ImplementDiversity

IMG_0913ImplementDiversity har närmare 20 års erfarenhet av arbete med jämställdhet och mångfald på svenska arbetsplatser.  Vi arbetar med utbildningar och workshops samt rådgivning om hur organisationer kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Vi kan ledarutveckling, organisationsutveckling, nyckeltal för jämställdhet och mångfald, kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, ta fram policyer och planer för arbetet, lönekartläggningar samt stöd för att starta upp arbetsgrupper för jämställdhet och mångfald. Vi arbetar både i Sverige och globalt.