ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

ImplementDiversity

Mångfald, jämställdhet och inkluderande arbetsplats

ImplementDiversity har 25 års erfarenhet av arbete med jämställdhet och mångfald på svenska arbetsplatser.

Vi arbetar med utbildningar och workshops samt rådgivning om hur organisationer kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Vi kan ledarutveckling, organisationsutveckling, nyckeltal för jämställdhet och mångfald, kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, ta fram policyer, göra lönekartläggningar och stödja er i arbetet med diskrimineringslagens aktiva åtgärder. Vi arbetar både i Sverige och globalt, och vi kan leverera våra tjänster live eller digitalt.

Kunskap och medvetenhet bland chefer och medarbetare är en förutsättning för att lyckas med jämställdhet och mångfald.

Vi stöttar i ert jämställdhets- och mångfaldsarbete med alltifrån strategier till aktiva åtgärder och lönekartläggningar.

Använd diskussionskortleken #hurärdethososs för dialog och utveckling  på er arbetsplats. Kortleken finns på 7 språk, svenska, engelska, tyska, franska, spanska, finska och polska.

Interaktiva utbildningar om jämställdhet och mångfald i arbetslivet, när och var du vill via smarttelefon, surfplatta eller dator

Gabriella Fägerlind har skrivit böckerna Mångfald i praktiken och Jämställdhet i praktiken, rapporten Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper mm

Vi erbjuder många olika verktyg för ert arbete med jämställdhet, mångfald och inkluderande arbetsplats.