ImplementDiversity

Publicerat

Gabriella Fägerlind har skrivit böcker, artiklar och rapporter om mångfald och jämställdhet. Flera av dem kan du ladda ner från denna sidan.

Fägerlind, G., Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling. Liber, Malmö, 2012.

Uppsala universitet, Lärobok för rekryteringsgrupper på universitet och högskolor. Personalavdelningen, Enheten för lika villkor, Uppsala universitet, 2012. Text: Minna Salminen-Karlsson, Gabriella Fägerlind.

KRUS, Chefs- och expertanalys – handbok för strategisk kompetensförsörjning. KRUS – Kompetensrådet för utveckling i staten, Stockholm, 2011. Text sammanställd av Gabriella Fägerlind.

Fägerlind, G., Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats. Uppsala Publishing House, Uppsala, 2009.

Fägerlind, G., N., Guide HR – Mångfald. Talentum HR, Stockholm, 2009.

Fägerlind, G., N., ”Likheter och olikheter ger styrka – inkluderande arbetsplatser och projekt ger möjligheter” i Konsten att förändra – lära mer, lära om, lära nytt i projekt . ESF-rådet, Stockholm, 2008.

Gender School, Yrke efter intresse, inte efter kön – metodbok för att minska könsuppdelningen i arbetslivet. Gender School, Falun, 2007. Text: Gabriella Nilson Fägerlind

Att inkludera sexuell läggning i mångfaldsplanen, Homo, Stockholm, 2006. Text av Gabriella N. Fägerlind.

Fägerlind, G. N., Mångfald i amerikanska företagsstyrelser. Veritas Communication, Stockholm, 2006.

Nätverket Framtidsskapet, Mångfald för tillväxt lönsamhet framgång –
fokus arbetsplatser i Uppsala län. Uppsala, 2005. Text: Gabriella Nilsson Fägerlind och Eyal Sharon Krafft.

Kempinsky, P., ten Berg, H., Lundqvist, K., Nilsson Fägerlind, G.,
Olikhet som drivkraft – en idéskrift kring vinnande mångfald..
Visanu Rapport 2004:3/Nutek R 2004:058, ISA NUTEK VINNOVA, Stockholm, 2005.

Fägerlind, G. N., Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling. Konsultförlaget, Uppsala, 2004.

Svenskt Näringsliv, En mångfaldig marknad – hur matchar vi nya målgrupper? Svenskt Näringsliv, Stockholm, 2002. Text: G. Nilsson Fägerlind.

Fägerlind, G., Wener, I-L (red.) Ledarskap för mångfald – en utmaning för den sociala sektorn Studentlitteratur, Lund, 2001.

Fägerlind, G. (red.) Kompetens för mångfaldens arbetsliv– sammanfattningar av 15 utvecklingsprojekt. FAS, Vinnova m.fl., Stockholm, 2001.

Fägerlind, G., Ekelöf, E. Diversity in working life in Sweden – Ideas, activities and players. FAS, Vinnova m.fl., Stockholm, 2001.

Fägerlind, G., Ekelöf, E.  Mångfald i svenskt arbetsliv – idéer, aktiviteter och aktörer. FAS, Vinnova m.fl., Stockholm, 2001.

Fägerlind, G. Metoder och aktiviteter i svenskt mångfaldsarbete. Alla lika olika. Näringsdepartementet, Ds 2000:69, expertbilaga 5, 2000.

Fägerlind, G., Intercultural management – mångfald i holländskt arbetsliv. Utförd på uppdrag av Näringsdepartementets Mångfaldsprojekt,
Stockholm, 2000.

Löfgren E., Fägerlind, G. Att se med andra ögon– bilder från svenskt arbetsliv förmedlade av invandrade ingenjörer Rådet för arbetslivsforskning m.fl., Stockholm, 2000.

Fägerlind, G., Managing Diversity i USA – sett med svenska ögon. 11:e Nordiska Migrationsforskarkonferensen 28-30 oktober 1999, Göteborg.

Fägerlind, G. ”Mångfald i USA – vad kan vi lära??”, Miljön på jobbet. Nr 2, 1999, Årg. 12, Arbetsskyddsstyrelsen.

Fägerlind, G. Managing Diversity – strategier för mångfald i USA. Sveriges Tekniska Attachéer, UR USA 9901, 1999.