ImplementDiversity

I media

Mars 2018 Veckans Affärer skriver om Startupbolag med koppling till #metoo och intervjuar Gabriella om e-utbildningen ”Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling”.

Mars 2018 DN skriver om Digitala verktyg för jämställdhet och nämner bland annat vår app #hurärdethososs jämställdhet mångfald.

December 2017 i tidningen Arbetarskydd tipsar Gabriella bl.a. om hur chefer kan sätta gränser i artikeln ”Hindra kränkningar med rätt ledarskap”

Hösten 2017 Gabriella intervjuad i nr 7 av Chefstidningen i artikeln ”Får jag vara med – eller?” om inkluderande och exkluderande grupper Intervju Chefstidningen 7 2017

Maj 2017 Tidningen Du&Jobbet tipsade om vår app #hurärdethososs jämställdhet mångfald i den delen av tidningen som tar upp produktnyheter. Notis Du&Jobbet

Våren 2017 Gabriella intervjuades i nr 2 av tidningen Sirius (Skogsindustrins råd för samverkan för industriell utveckling) under rubriken ”Uppmuntra varandras olika erfarenheter och perspektiv” Fägerlind Sirius nr 2 2017

Februari 2017 Gabriella och Gina Sharro Equals AB intervjuade i Juseks tidning Karriär om vad man praktiskt kan göra i ”kniviga” situationer som kan vara svåra att hantera. till http://www.tidningenkarriar.se/karriar/artiklar/2017/1/ojamlikt-arbetsliv-gynnar-ingen/sa-krossar-du-glastaket/

December 2016 Gabriella intervjuad i  Chefstidningen om trakasserier och kränkande särbehandling http://bit.ly/2h9ikGF

I November 2015 var Gabriella med i helgbilagan DUO som ligger med i Norrbottens-kuriren och NSD (Norrländska Socialdemokraten) och fick svara på frågor om mångfald och inkluderande arbetsplatser. GF Duo sid03_151121

I februari 2014 intervjuades Gabriella i Tidningen Publik om hur man på arbetsplatsen kan sätta stopp för en dålig jargong, som i sin tur ju kan ge upphov till trakasserier av olika slag. http://www.publikt.se/artikel/ta-itu-med-de-unkna-skamten-16441