ImplementDiversity

E-utbildningar

Vill du få en överblick av vad sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling är, vad lagen kräver, hur du kan arbeta praktiskt med att förebygga och få diskussionsövningar som du kan genomföra med din arbetsgrupp? Då passar ImplementDiversitys e-utbildningar om sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen för dig. Utbildningen finns i en version för chefer och en version för medarbetare.

Här är ett klipp om utbildningen för chefer:

Utbildningarna, och ett gratis smakprov, finns på vår sida för e-utbildningar.