ImplementDiversity

E-utbildningar

Vill du få en överblick av vad sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling är, vad lagen kräver, hur du kan arbeta praktiskt med att förebygga och få diskussionsövningar som du kan genomföra med din arbetsgrupp? Då passar ImplementDiversitys e-utbildningar om sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen för dig.

Webbkursen finns i tre varianter en för medarbetare, en för chefer som innehåller två övningar och en för chefer och HR som innehåller sex övningar och också beskriver vad en rutin och riktlinje kan innehålla.

Här är ett filmklipp om chefsutbildningen:

Innehåll och upplägg i chefsutbildningen ”Förebygga och hantera trakasserier”

Klicka på knappen för att komma till webshopen där ImplementDiversitys webbkurser säljs. Där finns information om vad de olika kurserna innehåller.