ImplementDiversity

JämQuiz

8 mars 2018 lanserade ImplementDiversity AB och Hanna&Goliath Law and Education webbsidan JämQuiz. På JämQuiz hittar du quiz om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Till JämQuiz!