ImplementDiversity

Video

Se på filmklipp med Gabriella Fägerlind.

En demo på e-föreläsningen ”Mångfald och inkluderande arbetsplats”
Motverka och förebygga sexuella trkasserier på arbetsplatsen – sammandrag av seminarium på Partsrådet.
Gabriella berättar om Scott E Pages forskning om kognitiv mångfald i grupper.