ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Böcker

Ny version av Mångfald i praktiken! Under 2023 kommer Mångfald i praktiken – handbok för inkluderande arbetsplatser ut. Gabriella Fägerlind är författare och boken ges ut av ID Förlag. 

Mångfald i praktiken utkom första gången 2004 och andra gången 2012. Den här tredje utgåvan är, precis som de två föregående, en handbok med fokus på vad ni praktisk kan göra på arbetsplatsen, allt i från små enkla saker till mer resurskrävande insatser. Innehållsförteckningen nedan ger en överblick av bokens innehåll. Boken vänder sig till dig som är chef, jobbar inom HR eller med hållbarhet, är skyddsombud eller fackligt aktiv och dig som är medarbetare.

Här kan du läsa om bokens innehåll Innehåll Mångfald i praktiken 2023 

 

Vill du får en påminnelse när boken är tryckt och klar och ett rabatterbjudande? Klicka på knappen och fyll i ditt namn och din e-postadress. 

Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling (2012)

Finns som tryckt bok.

Varför ska arbetsplatser satsa på mångfald? Hur ska chefer och medarbetare agera i praktiken för att ta tillvara mångfaldens fördelar? Hur kan mångfald mätas och hur följer man upp mångfaldsarbete? Mångfaldsarbete handlar ofta om att öka mångfalden bland personalen, och det handlar alltid om att utveckla organisationskulturen, ledarskap, medarbetarskap samt organisationens strukturer och processer. Allt för att utnyttja den potential som finns i en mångfaldig arbetskraft.

Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling beskriver hur ni praktiskt kan jobba med mångfald. Boken varvar konkreta tips och exempel med intervjuer och beskrivningar från arbetsplatser.

Här kan du läsa innehållsförteckningen i Mångfald i praktiken.

Beställ Mångfald i praktikenidforlag.se eller på Bokus eller Adlibris

Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats (2009)

Finns som tryckt bok, ljudbok och e-bok.

Vad har in att vinna på att jobba med jämställdhet på er arbetsplats? Hur kommer ni igång och håller liv i engagemanget? Och vad måste ledning, chefer och medarbetare bidra med för att satsningen ska lyckas? Jämställdhet i praktiken visar hur ni kan skapa en arbetsplats där medarbetarnas kompetens tas tillvara och olika perspektiv får bidra till att utveckla verksamheten. Boken vänder sig både till chefer och medarbetare. Den tar bland annat upp hur ni kan utveckla organisationskulturen, chefernas ledarskap samt extern och intern rekrytering med ett jämställdhetsperspektiv. Erfarenheter från svenska arbetsplats och resultat av forskning om kvinnor och män varvas med praktiska tips och diskussionsfrågor.

Här kan du provläsa Jämställdhet i praktiken. Beställ Jämställdhet i praktikenidforlag.se eller på Bokus eller Adlibris.

Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper – sammanställning av forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper  (2019)

Finns som tryckt rapport och som e-bok.

Är mångfald lönsamt och vilka effekter ger mångfald på arbetsgrupper? Det här är en sammanställning av forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper. Syftet med rapporten är att svara på vad den samlade forskning visar.

Läs rapportens innehållsförteckning och inledning Mångfald lönsamhet arbetsgrupper Fägerlind 2019 innehåll

Köp rapporten i tryckt version eller e-bok i ID Förlags webshop eller på Bokus (tryckt rapport och e-bok) eller Adlibris (e-bok