ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Böcker

Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling (2012)

Finns som tryckt bok och ljudbok.

Varför ska arbetsplatser satsa på mångfald? Hur ska chefer och medarbetare agera i praktiken för att ta tillvara mångfaldens fördelar? Hur kan mångfald mätas och hur följer man upp mångfaldsarbete? Mångfaldsarbete handlar ofta om att öka mångfalden bland personalen, och det handlar alltid om att utveckla organisationskulturen, ledarskap, medarbetarskap samt organisationens strukturer och processer. Allt för att utnyttja den potential som finns i en mångfaldig arbetskraft.

Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling beskriver hur ni praktiskt kan jobba med mångfald. Boken varvar konkreta tips och exempel med intervjuer och beskrivningar från arbetsplatser.

Här kan du läsa innehållsförteckningen i Mångfald i praktiken.

Beställ Mångfald i praktikenidforlag.se eller på Bokus eller Adlibris.

Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats (2009)

Finns som tryckt bok, ljudbok och e-bok.

Vad har in att vinna på att jobba med jämställdhet på er arbetsplats? Hur kommer ni igång och håller liv i engagemanget? Och vad måste ledning, chefer och medarbetare bidra med för att satsningen ska lyckas? Jämställdhet i praktiken visar hur ni kan skapa en arbetsplats där medarbetarnas kompetens tas tillvara och olika perspektiv får bidra till att utveckla verksamheten. Boken vänder sig både till chefer och medarbetare. Den tar bland annat upp hur ni kan utveckla organisationskulturen, chefernas ledarskap samt extern och intern rekrytering med ett jämställdhetsperspektiv. Erfarenheter från svenska arbetsplats och resultat av forskning om kvinnor och män varvas med praktiska tips och diskussionsfrågor.

Här kan du provläsa Jämställdhet i praktiken. Beställ Jämställdhet i praktikenidforlag.se eller på Bokus eller Adlibris.

Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper – sammanställning av forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper  (2019)

Finns som tryckt rapport och snart som e-bok.

Är mångfald lönsamt och vilka effekter ger mångfald på arbetsgrupper? Det här är en sammanställning av forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper. Syftet med rapporten är att försöka svara på vad den samlade forskning visar.

Köp rapporten i tryckt version i ID Förlags webshop