ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

E-föreläsningar

E-föreläsning: I stället för ett seminarium kan det i många fall vara praktiskt med en e-föreläsning. Ni kan med mindre medel nå fler i organisationen och deltagarna kan lyssna på föreläsningen när det passar dem. 

ImplementDiversity har både utvecklat enklare e-föreläsningar med PowerPoint-presentationer och ljud, och mer avancerade inspelningar av föreläsningar och även studiosamtal med praktiska inslag från kundens verksamhet. 

E-föreläsningarna kan utformas efter era behov och med er grafiska profil.

E-föreläsning + seminarium/workshop: En bra kombination är att inleda med en e-föreläsning, som tar upp grundläggande begrepp och en översikt av arbetet med jämställdhet, mångfald och inkludering, och därefter genomföra ett seminarium/workshop ”live” (digitalt eller IRL). 

På så sätt har alla deltagare en bra bas och förståelse redan när seminariet/workshopen inleds och vi har möjlighet att komma mycket längre och djupare i seminariet/workshopen.