ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

E-utbildningar

Mångfald, jämställdhet och inkluderande arbetsplats

Här presenteras våra e-utbildningar. Vi håller på att utveckla fler kurser, så håll utkik! Våra e-utbildningar är onlinekurser. Det är en smidig inlärningsform eftersom du inte behöver befinna dig på en specifik plats eller boka in ett speciellt kurstillfälle, utan du kan genomföra kursen när du vill och i den takt du själv vill. Det du behöver för att genomföra kursen är en smartphone, läsplatta eller dator och en internetuppkoppling för att kunna logga in i kursverktyget. Kursinnehållet består av videos, text, bilder, webinars, skärminspelningar, ljudfiler, nedladdningsbara filer, frågesport och testfrågor. Kurserna har en tydlig innehållsförteckning och du som deltagare lätt kan hoppa mellan kapitlen och avsnitten i den ordning du vill.

För chefer: Trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen Kursen tar upp vad sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling är och vilka krav lagstiftningen ställer på dig som chef. Kursen ger tips och råd om hur du kan genomföra en utredning kring sexuella trakasseier, trakasserier eller kränkande särbehandling. Utbildningen tar också upp hur du, tillsammans med dina kollegor, kan arbeta förebyggande. Kursen innehåller två övningar som du kan genomföra på din arbetsplats. Vår populäraste kurs om trakasserier och kränkande särbehandling.

För chefer/HR: Trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen Kursen tar upp vad sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling är och vilka krav lagstiftningen ställer på dig som chef. Kursen ger tips och råd om hur du kan genomföra en utredning kring sexuella trakasseier, trakasserier eller kränkande särbehandling. Utbildningen tar också upp hur du, tillsammans med dina kollegor, kan arbeta förebyggande. Kursen innehåller sex övningar som du kan genomföra på din arbetsplats. Kursen beskriver också vad en rutin kring sexuella trakasserier, trakasserier och kränkanade särbehandling kan innehålla och hur den kan läggas upp. Vår mest omfattande kurs om trakasserier och kränkande särbehandling.

För medarbetare Trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen Kursen tar upp vad trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är. Den tar också upp vilka krav lagstiftningen ställer på arbetsgivare och hur du som anställd skyddas Utbildningen tar också upp hur du, tillsammans med din chef och dina kollegor, kan arbeta förebyggande med kulturen på er arbetsplats och vad som är viktiga förutsättningar för att ha en arbetsplats som är fri från sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling.

ImplementDiversitys webbkurser säljs i en extern webshop. Där finns information om alla våra kurser, vad de innehåller, hur de är upplagda, hur långa de är och vad de kostar.