ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

E-utbildningar

Här presenteras våra e-utbildningar. Våra e-kurser är online. Det är en smidig inlärningsform eftersom du inte behöver boka in ett speciellt kurstillfälle utan du kan genomföra kursen när du vill och i den takt du själv vill. Det du behöver för att genomföra kursen är en smartphone, läsplatta eller dator och en internetuppkoppling för att kunna logga in i kursverktyget. Kursinnehållet består av videos, text, bilder, skärminspelningar, ljudfiler, nedladdningsbara filer och övningar. Kurserna har en tydlig innehållsförteckning och du som deltagare lätt kan hoppa mellan kapitlen och avsnitten i den ordning du vill.

Mångfald och inkluderande kultur – för chefer Kursen går igenom: Begrepp, vad mångfaldsarbete omfattar och forskning om mångfald i arbetsgrupper; Hjärnan och hur undermedvetna föreställningar påverkar på arbetsplatsen. Normer på arbetsplatsen, psykologisk säkerhets/trygghet och hur ni kan skapa en inkluderande kultur samt inkluderande ledarskap

Rekrytering fokus jämställdhet mångfald Utbildningen går igenom rekryteringsprocessens olika steg, hur de kan kvalitetssäkras generellt och när det gäller jämställdhet och mångfald. Utbildningen innehåller 10 övningar, så du kommer att få applicera det du lärt dig i utbildningen på konkreta övningar. Utbildningen avslutas med en omfattande checklista för hur rekryteringsprocessen kan kvalitetssäkras generellt och när det gäller jämställdhet och mångfald. Checklistan sammanfattar det som tas upp i utbildningen. 

Fördjupningsutbildning Mångfald och inkluderande arbetsplats Kursen omfattar fyra moduler med inspelade kunskapspass (ca 80 minuter per modul) samt mängder med tips på övningar, lästips artiklar och rapporter, tips på filmklipp m.m.

Förebygga och hantera trakasserier och kränkande särbehandling Kursen tar upp vad sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling är och vilka krav lagstiftningen ställer på dig som chef. Utbildningen tar också upp hur du, tillsammans med dina kollegor, kan arbeta förebyggande. Kursen innehåller fem övningar som du kan genomföra på din arbetsplats. Kursen ger tips och råd om hur du kan genomföra en utredning kring sexuella trakasserier, trakasserier eller kränkande särbehandling. 

ImplementDiversitys e-kurser säljs på vår webbsida med webb-kurser. Där finns information om alla våra kurser, vad de innehåller, hur de är upplagda och du kan testa något/några avsnitt som smakprov i kurserna.