ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

E-utbildningar

Här presenteras våra e-utbildningar. Vi håller på att utveckla fler kurser, så håll utkik! Våra e-utbildningar är onlinekurser. Det är en smidig inlärningsform eftersom du inte behöver boka in ett speciellt kurstillfälle utan du kan genomföra kursen när du vill och i den takt du själv vill. Det du behöver för att genomföra kursen är en smartphone, läsplatta eller dator och en internetuppkoppling för att kunna logga in i kursverktyget. Kursinnehållet består av videos, text, bilder, skärminspelningar, ljudfiler, nedladdningsbara filer, frågesport och testfrågor. Kurserna har en tydlig innehållsförteckning och du som deltagare lätt kan hoppa mellan kapitlen och avsnitten i den ordning du vill.

För chefer: Trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen Kursen tar upp vad sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling är och vilka krav lagstiftningen ställer på dig som chef. Kursen ger tips och råd om hur du kan genomföra en utredning kring sexuella trakasseier, trakasserier eller kränkande särbehandling. Utbildningen tar också upp hur du, tillsammans med dina kollegor, kan arbeta förebyggande. Kursen innehåller två övningar som du kan genomföra på din arbetsplats. Vår populäraste kurs om trakasserier och kränkande särbehandling.

Rekrytering fokus jämställdhet mångfald Utbildningen går igenom rekryteringsprocessens olika steg, hur de kan kvalitetssäkras generellt och när det gäller jämställdhet och mångfald. Utbildningen innehåller 10 övningar, så du kommer att få applicera det du lärt dig i utbildningen på konkreta övningar. Utbildningen avslutas med en omfattande checklista för hur rekryteringsprocessen kan kvalitetssäkras generellt och när det gäller jämställdhet och mångfald. Checklistan sammanfattar det som tas upp i utbildningen. 

ImplementDiversitys webbkurser säljs i en extern webshop. Där finns information om alla våra kurser, vad de innehåller, hur de är upplagda, hur långa de är och vad de kostar.