Implementera och arbeta med Mångfald och inkludering på arbetsplatser

Utbildning – kunskap och medvetenhet  

 • Seminarium/workshop – live
 • Seminarium/workshop – digitalt
 • E-utbildningar

Ledningsgruppen, chefer, medarbetare

 

 

Nulägesanalys

 • Workshop – Från nuläge, aktiviteter och insatser för att nå till framtida läge.
 • Intervjuer och personalstatistik.

Tydliggöra – hos oss

 • Vad är/betyder mångfald inkluderande kultur och arbetsplats hos oss?
 • Varför är det viktigt för vår verksamhet?
 • Hur/vad ska vi göra?

Intranät, extern websida, hållbarhetsredovisning etc.

 

Verktygslåda

 • Diskussionskortlek #hurärdethososs (finns på 7 språk)
 • Filmklipp och diskussionsfrågor.
 • Enkel kartläggning – hur är det på vår arbetsplats (inom tex arbetsmiljö, normer, bemötande/beteenden)?

Processer och rutiner

 • Rekrytering
 • Karriär och utveckling
 • Lönesättning
 • Arbetsmiljö
 • HR-dokument
 • Kommunikation internt och externt