ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Gabriella Fägerlind

Gabriella Fägerlind har lång erfarenhet som mångfaldskonsult.

Gabriella Fägerlind arbetar sedan 1999 som jämställdhets- och mångfaldskonsult, med uppdrag på arbetsplatser inom både privat och offentlig sektor. Uppdragen består av seminarier, utbildningar och rådgivning om hur organisationer kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Till exempel nulägesanalyser, stöd att arbeta enligt diskrimineringslagens aktiva åtgärder, kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, ledarutveckling, organisationsutveckling, nyckeltal för jämställdhet och mångfald, starta upp projektgrupper för jämställdhet och mångfald, ta fram mångfalds- och jämställdhetspolicy samt lönekartläggningar. 

Gabriella har utvecklat diskussionskortleken #hurärdethososs, ett verktyg för diskussioner och utveckling på arbetsplatsen när det gäller jämställdhet och mångfald (finns i fysisk och digital version och på följande språk: svenska, engelska, tyska, spanska, finska och tyska). Gabriella har anordnat nationella och internationella konferenser om mångfald, samt studieresor i Europa och Nordamerika med fokus på mångfald i arbetslivet.

Gabriella är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats, samt till ett flertal rapporter och artiklar. Se publicerat.

Foto: Anna Viola Hallberg

Gabriella är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och teknologie licentiat efter forskarstudier inom arbetsorganisation på Chalmers Tekniska Högskola. 1996-1998 arbetade hon för Sveriges Tekniska Attachéer i Ann Arbor, MI, USA och bevakade arbetslivsfrågor i USA. Hon skrev bl.a. en rapport om Best Practice i mångfaldsarbete i USA.