ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Gabriella Fägerlind

Gabriella Fägerlind har lång erfarenhet som mångfaldskonsult.

Gabriella Fägerlind arbetar sedan 1999 som jämställdhets- och mångfaldskonsult, med uppdrag på arbetsplatser inom både privat och offentlig sektor. Uppdragen består av seminarier, utbildningar och rådgivning om hur organisationer kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Till exempel nulägesanalyser, stöd att arbeta enligt diskrimineringslagens aktiva åtgärder, kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, ledarutveckling, organisationsutveckling, nyckeltal för jämställdhet och mångfald, starta upp projektgrupper för jämställdhet och mångfald, ta fram mångfalds- och jämställdhetspolicy samt lönekartläggningar. 

Gabriella har utvecklat diskussionskortleken #hurärdethososs, ett verktyg för diskussioner och utveckling på arbetsplatsen när det gäller jämställdhet och mångfald (finns som app och i fysisk och digital version och på följande språk: svenska, engelska, tyska, spanska, finska och tyska). Gabriella har anordnat nationella och internationella konferenser om mångfald, samt studieresor i Europa och Nordamerika med fokus på mångfald i arbetslivet.

Gabriella är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats, samt till ett flertal rapporter och artiklar. Se publicerat.

Gabriella är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och teknologie licentiat efter forskarstudier inom arbetsorganisation på Chalmers Tekniska Högskola. Gabriella är industridoktorand på KTH sedan några år. 1996-1998 arbetade hon för Sveriges Tekniska Attachéer i Ann Arbor, MI, USA och bevakade arbetslivsfrågor i USA. Hon skrev bl.a. en rapport om Best Practice i mångfaldsarbete i USA.