ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

I media om inkluderande arbetsplatser

I media om inkluderande arbetsplatser

I helgen var jag med i helgbilagan DUO som ligger med i Norrbottens-kuriren och NSD (Norrlänska Socialdemokraten) och fick svara på frågor om mångfald och inkluderande arbetsplatser. GF Duo sid03_151121