ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

I media

November 2022 Expertens tips för bättre inkludering Tidningen Kollega 7 2022 där Gabriella intervjuas.

Maj 2022 Tidningen Publikt gör en fördjupande artikel om (etnisk) mångfald och inkludering Mångfald – mer än en siffra där bland andra Gabriella intervjuas.

Oktober 2019 Tidningen Arbetsliv skriver om Så blir ni bättre på inkludering där bland andra Gabriella intervjuas.

Augusti 2019 Mariestads Tidningens fredagsintervju med Gabriella 20 år med mångfald som jobb.

Maj 2019 Professor Malin Lindberg, Luleå Teknisk Högskola, lanserar forskningsrapporten Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering . Rapporten tar bland annat upp vår app #inclusion och våra webbutbildningar.

Maj 2019 Förskoletidningen skriver om Jämquiz och intervjuar Hanna Gerdes om vår gemensamma websida www.jamquiz.se med gratis frågesporter om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättighter.

Mars 2019
Hallands Nyheter skriver om Så arbetar företagen efter #Metoo och intervjuar Gabriella.

Mars 2018
Veckans Affärer skriver om startupbolag med koppling till #metoo och intervjuar Gabriella om e-utbildningen ”Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling”.

Mars 2018
DN skriver om digitala verktyg för jämställdhet och nämner bland annat vår app #hurärdethososs jämställdhet mångfald.

December 2017 
I tidningen Arbetarskydd tipsar Gabriella bl.a. om hur chefer kan sätta gränser i artikeln Hindra kränkningar med rätt ledarskap _ Arbetarskydd  .

Hösten 2017
Gabriella blev intervjuad i nr 7 av Chefstidningen i artikeln ”Får jag vara med – eller?” om inkluderande och exkluderande grupper.

Maj 2017 
Tidningen Du & Jobbet tipsade om vår app #hurärdethososs jämställdhet mångfald i delen av tidningen som tar upp produktnyheter.

Våren 2017 
Gabriella intervjuades i nr 2 av tidningen Sirius (Skogsindustrins råd för samverkan för industriell utveckling) under rubriken ”Uppmuntra varandras olika erfarenheter och perspektiv”.

Februari 2017
Gabriella och Gina Sharro från Equals AB intervjuades i Juseks tidning Karriär om vad man praktiskt kan göra i ”kniviga” situationer som kan vara svåra att hantera.

December 2016
Gabriella blev intervjuad i Chefstidningen om trakasserier och kränkande särbehandling.

November 2015 
Gabriella var med i helgbilagan DUO som ligger med i Norrbottens-kuriren och NSD (Norrländska Socialdemokraten) och fick svara på frågor om mångfald och inkluderande arbetsplatser.

Februari 2014 
Gabriella intervjuades i Tidningen Publik om hur man på arbetsplatsen kan sätta stopp för en dålig jargong, som i sin tur kan ge upphov till trakasserier av olika slag.