ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

ImplementDiversity AB:s Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddförordningen GDPR inom EU. ImplementDiversity AB vill informera dig om hur dina personuppgifter behandlas när du är i kontakt med verksamheten.

Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk person anses utgöra personuppgifter. När du kontaktar ImplementDiversity AB via e-post, på våra hemsidor eller i våra webshopar tillhandahåller du dina personuppgifter till ImplementDiversity AB. Personuppgifter kan bestå av namn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer, leverans- och betalningsuppgifter.

ImplementDiversity behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter endast för att kunna svara på dina förfrågningar, fullgöra avtal med dig, fakturera, marknadsföra och administrera. Ibland använder ImplementDiversity insamlade personuppgifter i form av bild eller ljudupptagningar för att synliggöra och utveckla verksamheten. I dessa fall ha alltid samtycke inhämtats, avtal slutits eller en avvägning gjorts för att säkerställa att det finns berättigat intresse.

När du besöker ImplementDiversitys hemsidor behandlas uppgifter om hur du använder hemsidan, såsom hur du nådde och lämnade sidan, hur du navigerar på sidan, IP-adress och geografisk information.

När du lägger en order i någon av våra webshoppar sparar vi namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, kundnummer, leverans- och betalningsuppgifter samt organisationsnummer (gäller endast företag och organisationer). Handlar du som privatkund och betala med faktura kräver vår betalprtner Klarna at du även uppger ditt personnummer för att kunna bedöma din kreditvärdighet. När Klarna godkänner din betalning får vi ditt personnummer av dem. Du kan givetvis också handla hos oss utan att uppge ditt personnummer. För att kunna skicka information till dig om din order sparar vi din e-postadress och ditt telefonnummer. Din adress behöver vi för att kunna leverera ditt paket. De personuppgifter vi får i samband med köp sparas också för eventuell framtida support, reklamationer och garantier.

När du ger i från dig uppgifter om dig själv i samband med köp i våra webbutiker ska du alltid kunna vara trygg att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Känslig information såsom kontonummer skickas alltid krypterad (SSL). Informationen lagras inte av oss på ImplementDiversity utan skickas endast vidare till kreditkortsföretaget. Överallt där känslig information skickas, såsom i ditt konto och i kassan, är överföringen krypterad.

ImplementDiversity lämnar inte vidare dina personuppgifter till tredje part. I de undantagsfall detta skulle ske inhämtas alltid samtycke. ImplementDiversity spar dina personuppgifter så länge vi har en etablerad kundrelation. Dock behöver vi spara fakturerings- och köphistorik i sju år för vår bokförings skull. Du kan när som helst, utan kostnad, begära att ImplementDiversity ska ta bort dina personuppgifter förutom då ImplementDiversity behöver dem för att kunna fakturera. Du kan även när som helst säga till att du inte vill ha utskick från ImplementDiversity AB.

Handlar du nedladdningsbara ljudböcker eller e-böcker sparar vi din köphistorik tills det du önskar att vi tar bort den eller så länge leverantören har böckerna tillgängliga. Detta för att du ska kunna ladda ner dina ljudböcker och e-böcker när och hur ofta du vill, tar vi bort köphistoriken försvinner den möjligheten.

  • Rätt till information: Du har rätt att få veta vilka personuppgifter ImplementDiversity har om dig och du kan begära en kopia av dessa.

  • Rätt till rättelse: Om du anser att ImplementDiversitys uppgifter om dig inte är korrekt så har du rätt att begära dem rättade. Om något saknas kan du begära att information läggs till.

  • Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot att ImplementDiversity behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om ImplementDiversity då inte kan visa skäl som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

  • Rätt att bli raderad: Du har rätt att begära att dina personuppgifter hos ImplementDiversity raderas.Det kan till exempel ara att du anser att uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in eller behandlingen grundar sig på ditt samtycke som du nu vill dra tillbaka.

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter hanteras kan du vända dig till ImplementDiversity och be att hanteringen ändras eller åtgärdas. Du har även rätt att anmäla missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.