ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

JämQuiz

8 mars 2018 lanserade ImplementDiversity AB och Hanna&Goliath Law and Education webbsidan JämQuiz

JämQuiz hittar du quiz om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Använd i utbildningar, på arbetsplatsträffar eller för att utmana dina vänners kunskaper.

På bilden ser du en av frågorna i quizen om jämställdhet.

Klicka på knappen för att komma till JämQuiz och testa dina kunskaper!