ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

NY! Mångfald i praktiken

Under 2023 kommer den nya uppdaterade versionen av boken Mångfald i praktiken – handbok för inkluderande arbetsplatser ut! Gabriella Fägerlind är författare och boken ges ut av ID Förlag. Här kan du kolla in omslaget, se vad boken innehåller och lämna din e-postadress så får du en påminnelse och ett rabatterbjudande när boken kommit ut.

Mångfald i praktiken utkom första gången 2004 och andra gången 2012. Den här tredje utgåvan är, precis som de två föregående, en handbok med fokus på vad ni praktisk kan göra på arbetsplatsen, allt i från små enkla saker till mer resurskrävande insatser. Innehållsförteckningen nedan ger en överblick av bokens innehåll. Boken vänder sig till dig som är chef, jobbar inom HR eller med hållbarhet, är skyddsombud eller fackligt aktiv och dig som är medarbetare.

Vill du får en påminnelse när boken är tryckt och klar och ett rabatterbjudande? Klicka på knappen och fyll i ditt namn och din e-postadress.