ImplementDiversity

Om oss

Vill ni har inspiration och stöd i ert arbete med mångfald, jämställdhet och att en skapa inkluderande kultur? ImplementDiversity har över 18 års erfarenhet av att utbilda och ge konsultstöd till arbetsplatser i arbetet med mångfald och jämställdhet.

Vi jobbar med utbildning, rådgivning, analys och dokumentation. Det sistnämnda kan vara allt från att ta fram en jämställdhet- och mångfaldsplan till ta fram praktiska ”verktygslådor” för arbetsgruppers eget arbete med mångfald och inkludering.

ImplementDiversity AB drivs av Gabriella Fägerlind sedan starten 1999. Gabriella arbetar i nätverk med andra konsulter, beroende på typ av uppdrag och omfattning.

ImplementDiversity jobbar med lönekartläggningar i samarbete med Lönelotsarna.

ImplementDiversity ger stöd i företags CSR-arbete i samarbete med Eva Skog Stocks.

ImplementDiversity har certifikatet Svensk Jämställdhetskompetens vilket innebär att företaget har genomgått en granskning av ResursCentra för Jämställd tillväxt och utveckling i Västra Götalands och uppfyller kriterierna för genusintegrerad och jämställdhetsfrämjande verksamhet.

Gabriella Fägerlind är diplomerad konsult för certifiering till Bronsnivå av Global Diversity Certification Foundation, GDCF.

ImplementDiversity AB är medlem i Branschorganisationerna Genusföretagarna och Svensk Tillgänglighet.

ImplementDiversity AB driver bokförlaget ID Förlag.

Gabriella, Eva Löfgren (Diversity Support) och Gina Sharro (Equals AB) drev under åren 1999-2012 www.mangfald.com – Sveriges största sida om mångfald i arbetslivet.

Vi sponsrar lokalt i Uppsala.