ImplementDiversity

#hurärdethososs

Appen #hurardethososs är ett konkret och praktiskt verktyg för att diskutera och utveckla jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur på er arbetsplats.

#hurärdethososs innehåller 25 diskussionskort om jämställdhet och mångfald. Diskussionskorten tar upp fakta och ställer frågor så att ni kan diskutera ”hur är det hos oss?”.

Appen säljs i AppStore och GooglePlay. Sök på #hurärdethososs så hittar du den.

Appen finns också som fysisk kortlek. Köp den i webbutiken på hurardethososs.se

Mer information om #hurärdethososs finns på hurardethososs.se