ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Böcker

Böcker

Mångfald i praktiken – handbok för inkluderande arbetsplatser är skriven av Gabriella Fägerlind och ges ut av ID Förlag. 

Mångfald är våra demografiska och kognitiva olikheter. Att arbetsplatsen är inkluderande är en viktig förutsättning för att ta tillvara potentialen i mångfald. Mångfald i praktiken – handbok för inkluderande arbetsplatser beskriver vad en inkluderande arbetsplats är, hur ni kan skapa en inkluderande kultur och hur chefer kan praktisera ett inkluderande ledarskap. Den tar upp hur rekryteringsprocessen liksom processer för karriär och utveckling kan kvalitetssäkras ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Boken lyfter också frågor som:

  • Varför ska arbetsplatser satsa på mångfald och inkludering?
  • Vad är unconscious bias – omedveten partiskhet – och hur påverkar det i arbetet med mångfald och inkludering?
  • Hur kan mångfald mätas, och hur kan mångfaldsarbetet följas upp?
  • Vilka är vanliga fallgropar i arbetet?

Boken vänder sig till dig som är chef eller ledare, jobbar inom HR eller med ett särskilt ansvar för de här frågorna, är skyddsombud eller fackligt aktiv, liksom till dig som är medarbetare eller konsult.

Här kan du läsa bokens innehållsförteckning (pdf-fil) Mangfald-i-praktiken-2024-innehal

Provläs Mångfald i praktiken – handbok för inkluderande arbetsplatser 2024

Den finns som tryckt bok, kommer som e-bok i februari 2024 och som ljudbok under våren 2024. Boken finns att köpa hos bokhandlare och i ID Förlags webbshop, samt kommer att finnas i prenumerationstjänster. 

Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper – sammanställning av forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper  (2019)

Finns som tryckt rapport och som e-bok.

Är mångfald lönsamt och vilka effekter ger mångfald på arbetsgrupper? Det här är en sammanställning av forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper. Syftet med rapporten är att svara på vad den samlade forskning visar.

Läs rapportens innehållsförteckning och inledning Mångfald lönsamhet arbetsgrupper Fägerlind 2019 innehåll

Rapporten finns i tryckt version och som e-bok. Den finns att köpa hos bokhandlare, i prenumerationstjänster och i ID Förlags webbshop

Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats (2009)

Finns som e-bok och ljudbok.

Vad har in att vinna på att jobba med jämställdhet på er arbetsplats? Hur kommer ni igång och håller liv i engagemanget? Och vad måste ledning, chefer och medarbetare bidra med för att satsningen ska lyckas? Jämställdhet i praktiken visar hur ni kan skapa en arbetsplats där medarbetarnas kompetens tas tillvara och olika perspektiv får bidra till att utveckla verksamheten. Boken vänder sig både till chefer och medarbetare. Den tar bland annat upp hur ni kan utveckla organisationskulturen, chefernas ledarskap samt extern och intern rekrytering med ett jämställdhetsperspektiv. Erfarenheter från svenska arbetsplats och resultat av forskning om kvinnor och män varvas med praktiska tips och diskussionsfrågor.

Här kan du provläsa Jämställdhet i praktiken. Beställ boken på exempelvis Bokus eller Adlibris.