ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

I media

Mångfald, jämställdhet och inkluderande arbetsplats

Mars 2018
Veckans Affärer skriver om startupbolag med koppling till #metoo och intervjuar Gabriella om e-utbildningen ”Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling”.

Mars 2018
DN skriver om digitala verktyg för jämställdhet och nämner bland annat vår app #hurärdethososs jämställdhet mångfald.

December 2017 
I tidningen Arbetarskydd tipsar Gabriella bl.a. om hur chefer kan sätta gränser i artikeln ”Hindra kränkningar med rätt ledarskap”.

Hösten 2017
Gabriella blev intervjuad i nr 7 av Chefstidningen i artikeln ”Får jag vara med – eller?” om inkluderande och exkluderande grupper.

Maj 2017 
Tidningen Du & Jobbet tipsade om vår app #hurärdethososs jämställdhet mångfald i delen av tidningen som tar upp produktnyheter.

Våren 2017 
Gabriella intervjuades i nr 2 av tidningen Sirius (Skogsindustrins råd för samverkan för industriell utveckling) under rubriken ”Uppmuntra varandras olika erfarenheter och perspektiv”.

Februari 2017 
Gabriella och Gina Sharro från Equals AB intervjuades i Juseks tidning Karriär om vad man praktiskt kan göra i ”kniviga” situationer som kan vara svåra att hantera.

December 2016 
Gabriella blev intervjuad i Chefstidningen om trakasserier och kränkande särbehandling.

November 2015 
Gabriella var med i helgbilagan DUO som ligger med i Norrbottens-kuriren och NSD (Norrländska Socialdemokraten) och fick svara på frågor om mångfald och inkluderande arbetsplatser.

Februari 2014 
Gabriella intervjuades i Tidningen Publik om hur man på arbetsplatsen kan sätta stopp för en dålig jargong, som i sin tur kan ge upphov till trakasserier av olika slag.