ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Om oss

Mångfald, jämställdhet och inkluderande arbetsplats

Vill ni har inspiration och stöd i ert arbete med mångfald, jämställdhet och att skapa en inkluderande kultur?

ImplementDiversity har 20 års erfarenhet av att utbilda och ge konsultstöd till arbetsplatser i arbetet med mångfald och jämställdhet.

Vi jobbar med utbildning, rådgivning, analys och dokumentation. Det sistnämnda kan vara allt från att ta fram en jämställdhet- och mångfaldspolicy, stödja er i att dokumentera av ert arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagens krav till att ta fram praktiska ”verktygslådor” för arbetsgruppers eget arbete med mångfald och inkludering.

ImplementDiversity AB drivs av Gabriella Fägerlind sedan starten 1999. Gabriella arbetar i nätverk med andra konsulter, beroende på typ av uppdrag och omfattning.

ImplementDiversity AB har certifikatet Svensk Jämställdhetskompetens vilket innebär att företaget har genomgått en granskning av ResursCentra för Jämställd tillväxt och utveckling i Västra Götalands och uppfyller kriterierna för genusintegrerad och jämställdhetsfrämjande verksamhet.

Gabriella Fägerlind ingår i konsultnätverket Inclusion Academy.

ImplementDiversity AB är medlem i branschorganisationerna Mångfaldsföretagarna och Svensk Tillgänglighet.

ImplementDiversity AB driver bokförlaget ID Förlag.

Gabriella, Eva Löfgren (Diversity Support) och Gina Sharro (Equals AB) drev under åren 1999-2012 mangfald.com – Sveriges största sida om mångfald i arbetslivet.

Vi sponsrar lokalt i Uppsala.

Här kan du läsa vår integritetspolicy.