ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Om oss

Vill ni har inspiration och stöd i ert arbete med mångfald, jämställdhet och att skapa en inkluderande kultur?

ImplementDiversity har drygt 20 års erfarenhet av att utbilda och ge konsultstöd till arbetsplatser i arbetet med mångfald och jämställdhet.

Vi jobbar med utbildning, rådgivning, analys och dokumentation. Det sistnämnda kan vara allt från att ta fram en jämställdhet- och mångfaldspolicy, stödja er i att dokumentera av ert arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagens krav till att ta fram praktiska ”verktygslådor” för arbetsgruppers eget arbete med mångfald och inkludering.

ImplementDiversity AB drivs av Gabriella Fägerlind sedan starten 1999. Gabriella arbetar i nätverk med andra konsulter, beroende på typ av uppdrag och omfattning.

ImplementDiversity AB driver bokförlaget ID Förlag

ImplementDiversity AB är medlem i branschorganisationen Mångfaldsföretagarna.

Med tanke på miljön och för att stötta (lokal) företagsamhet i Sverige trycker vi våra kortlekar och böcker här i Uppsala.

Vi sponsrar lokalt i Uppsala och: 

Statyn ”Veras laboration” på Chalmers Tekniska Högskola – Vera Sandberg var den första kvinnan som utbildade sig till ingenjör i Sverige. Hon tog examen från Chalmers 1917. 

Pernilla Ottos världsrekordförsök på 6-dagars löpning på löpband 13/8 – 19/8 2023 (144 timmar).

Pernilla Otto är numera världsrekordhållare!! Det nya världsrekordet är 731 kilometer.

(bilder från Facebookgruppen Vialdal Ultra 6 days & World Record Attempt)

Vi stödjer Missing People sedan 2015.

Här kan du läsa vår integritetspolicy.