ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Påminnelse och rabatterbjudande

Fyll i ditt namn och e-postadress så får du en påminnelse och ett rabatterbjudande när boken Mångfald i praktiken – handbok för inkluderande arbetsplatser är tryckt och klar!