ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Poddar

Mångfald, jämställdhet och inkluderande arbetsplats

Lyssna på intressanta samtal i poddarna!

Ledarskap och mångfald, 6 minuter. Medverkande: Shori Zand, Avesina och Gabriella Fägerlind, ImplementDiversity.

Ledarskap och mångfald, 16 minuter. Medverkande: Shori Zand, Avesina och Gabriella Fägerlind, ImplementDiversity.

Räkna med jämlikhet, 5 minuter. Medverkande: Christina Ahlzén, Medida och Gabriella Fägerlind, ImplementDiversity.

Räkna med jämlikhet, 12 minuter. Medverkande: Christina Ahlzén, Medida och Gabriella Fägerlind, ImplementDiversity.

Inkluderande ledarskap, 17 minuter. Medverkande: Ellen Landberg, Malin Rogström, Gabriella Fägerlind.