ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Pod-avsnitt

Lyssna på intressanta samtal i pod-avsnitten!

Här hittar du samtal på olika teman kring jämställdhet, mångfald och inkluderande arbetsplats. Varje samtal finns i två versioner: hela samtalet och ett utdrag ur samtalet som är 5-6 minuter långt.

Språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplatser - samtal med Karin Mattson, One&All

Utdrag ur samtal om Språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplatser, 6 minuter. Medverkande Karin Mattson, One&All och Gabriella Fägerlind, ImplementDiversity.

Språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplatser, 21 minuter. Vad är en språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplats? Hur en sådan arbetsplats kan skapas, vilken roll har chefer och kollegor? Vilka fördelar innebär det? Medverkande: Karin Mattson, One&All och Gabriella Fägerlind, ImplementDiversity AB.

Ledarskap och mångfald - samtal med Shori Zand, Avensina

Utdrag ur samtal om Ledarskap och mångfald, 6 minuter. Medverkande: Shori Zand, Avesina och Gabriella Fägerlind, ImplementDiversity.

Ledarskap och mångfald, 16 minuter. Gabriella Fägerlind samtalar med entreprenören, företagsledaren och grundaren av Avesina Shori Zand om ledarskap och mångfald. 

Räkna med jämlikhet - samtal med Christina Ahlzén, Medida

Utdrag ur samtal om Räkna med jämlikhet, 5 minuter. Medverkande Christina Ahlzén, Medida och Gabriella Fägerlind, ImplementDiversity.

Räkna med jämlikhet, 12 minuter. Christina Ahlzén, författare till boken Räkna med jämlikhet, och Gabriella Fägerlind, förläggare och mångfaldskonsult, samtalar om Christinas intressanta bok och om hur organisationer kan räkna i arbetet med jämställdhet och mångfald! 

Ellen Landberg, Ledarna samtalar med Malin Rogström och Gabriella Fägerlind om inkluderande ledarskap

Inkluderande ledarskap, 17 minuter. Medverkande: Ellen Landberg, Malin Rogström, Gabriella Fägerlind.