ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Publicerat

Gabriella Fägerlind har skrivit böcker, artiklar och rapporter om mångfald och jämställdhet. Flera av dem kan du ladda ner från denna sidan.

Fägerlind, G., Är mångfald lönsamt – tjänar företag på mångfald? Vad visar forskning? Publicerat på LinkedIn 14 december 2021.

Fägerlind, G. Så får vi mer mångfald och inkluderande kultur i skriften ”Dagens nyanlända, morgondagens medarbetare!” av Sundsvalls kommun, 2020.

Fägerlind, G. Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper – sammanställning av forskning om samband mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper ID Förlag, 2019.

Fägerlind, G., ”Effekten av mångfald – för arbetsgruppen och företaget i Johnsson M. (red), Skapa universellt utformade arbetsplatser – En kunskapsöversikt om arbetsmiljö, rekrytering och ledarskap. UUA, 2019.

Fägerlind, G. Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling. Liber, Malmö, 2012.

Salminen-Karlsson, M., Fägerlind, G. Uppsala universitet, Lärobok för rekryteringsgrupper på universitet och högskolor. Personalavdelningen, Enheten för lika villkor, Uppsala universitet, 2012.

KRUS, Chefs- och expertanalys – handbok för strategisk kompetensförsörjning. KRUS – Kompetensrådet för utveckling i staten, Stockholm, 2011. Text sammanställd av Fägerlind, G.

Fägerlind, G. Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats. Uppsala Publishing House, Uppsala, 2009.

Fägerlind, G. N. Guide HR – Mångfald. Talentum HR, Stockholm, 2009.

Fägerlind, G. N. ”Likheter och olikheter ger styrka – inkluderande arbetsplatser och projekt ger möjligheter” i Konsten att förändra – lära mer, lära om, lära nytt i projekt. ESF-rådet, Stockholm, 2008.

Fägerlind, G. N. Gender School, Yrke efter intresse, inte efter kön – metodbok för att minska könsuppdelningen i arbetslivet. Gender School, Falun, 2007.

Fägerlind, G. N. Att inkludera sexuell läggning i mångfaldsplanen, Homo, Stockholm, 2006. 

Fägerlind, G. N. Mångfald i amerikanska företagsstyrelser. Veritas Communication, Stockholm, 2006.

Fägerlind, G. N., Sharon Krafft, E. Nätverket Framtidsskapet, Mångfald för tillväxt lönsamhet framgång – fokus arbetsplatser i Uppsala län. Uppsala, 2005.

Kempinsky, P., ten Berg, H., Lundqvist, K., Fägerlind, G. N. Olikhet som drivkraft – en idéskrift kring vinnande mångfald. Visanu Rapport 2004:3/Nutek R 2004:058, ISA NUTEK VINNOVA, Stockholm, 2005.

Fägerlind, G. N. Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling. Konsultförlaget, Uppsala, 2004.

Fägerlind, G. N. Svenskt Näringsliv, En mångfaldig marknad – hur matchar vi nya målgrupper? Svenskt Närigsliv, Stockholm, 2002.

Fägerlind, G., Wener, I-L (red.) Ledarskap för mångfald – en utmaning för den sociala sektorn, Studentlitteratur, Lund, 2001.

Fägerlind, G. (red.) Kompetens för mångfaldens arbetsliv – sammanfattningar av 15 utvecklingsprojekt. FAS, Vinnova m.fl., Stockholm, 2001.

Fägerlind, G., Ekelöf, E. Diversity in working life in Sweden – Ideas, activities and players. FAS, Vinnova m.fl., Stockholm, 2001.

Fägerlind, G., Ekelöf, E.  Mångfald i svenskt arbetsliv – idéer, aktivteter och aktörer. FAS, Vinnova m.fl., Stockholm, 2001.

Fägerlind, G. Metoder och aktiviteter i svenskt mångfaldsarbete. Alla lika olika. Näringsdepartementet, Ds 2000:69, expertbilaga 5, 2000.

Fägerlind, G. Intercultural management – mångfald i holländskt arbetsliv. Utförd på uppdrag av Näringsdepartementets Mångfaldsprojekt, Stockholm, 2000.

Löfgren, E., Fägerlind, G. Att se med andra ögon – bilder från svenskt arbetsliv förmedlade av invandrade ingenjörer. Rådet för arbetslivsforskning m.fl., Stockholm, 2000.

Fägerlind, G. Managing Diversity i USA – sett med svenska ögon. 11:e Nordiska Migrationsforskarkonferensen 28-30 oktober 1999, Göteborg.

Fägerlind, G. Mångfald i USA – vad kan vi lära?, Miljön på jobbet. Nr 2, 1999, Årg. 12, Arbetsskyddsstyrelsen.

Fägerlind, G. Managing Diversity – strategier för mångfald i USA. Sveriges Tekniska Attachéer, UR USA 9901, 1999.