ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Skräddarsydd kortlek

En skräddarsydd kortlek baserad på vår kortlek #hurärdethososs, för att stimulera diskussionerna och utvecklingsarbetet med jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur.

I sitt grundutförande har kortleken 25 kort. Vi justerar formuleringarna i korten så att de passar just er verksamhet när det gäller t.ex. om er verksamhet vänder sig till kunder, invånare, brukare, klienter eller patienter, vi ändrar också så att formuleringarna passar era specifika verksamhets- och yrkesförhållanden. Ni kan välja bort kort som ni inte tycker är relevanta för er verksamhet. Och ni kan lägga till kort som till exempel är kopplade till ert värdegrundsarbete, säkerhetsarbete eller ert arbetsmiljöarbete. Korten trycks med er grafiska profil på baksidan av korten.

Kontakta oss för mer information!

Den skräddarsydda kortleken bygger på kortleken #hurärdethososs jämställdhet mångfald. Du kan läsa mer om och testa diskussionskortleken här och på webbsidan hurardethososs.se.