ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Video

Mångfald, jämställdhet och inkluderande arbetsplats

Se på filmklipp med Gabriella Fägerlind.

En demo på e-föreläsningen ”Mångfald och inkluderande arbetsplats”.

Motverka och förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen – sammandrag av seminarium på Partsrådet.

Gabriella berättar om Scott E. Pages forskning om kognitiv mångfald i grupper.