ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Video

Se på filmklipp med Gabriella Fägerlind.

Ur e-föreläsningen ”Mångfald och inkluderande arbetsplats” – begrepp, varför, översikt mångfaldsarbete och inkluderande beteenden för att skapa en inkluderande kultur. (9,5 minuter från 2017)

Kort föredrag om ”Mångfald – effekter på företag och i arbetsgrupper” medverkan på UUA:s forskarkonferens. (Ca 9 minuter från 2022)

Motverka och förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen – sammandrag av seminarium på Partsrådet. (12 minuter från 2018)