ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Video

Se på filmklipp med Gabriella Fägerlind.

Föreläsning ”Stereotyp-hot, undermedvetna föreställningar och inkluderande kultur på arbetsplatsen” på Partsrådets webinarium ”Inkluderande arbetsmiljö främjar psykisk hälsa” (18 minuter, från 2022)

Se hela Partsrådets seminarium ”Inkluderande arbetsmiljö främjar psykisk hälsa” från 3 maj 2022 där Hanna Wallenstam, Olivia Marrero Engström, Annika Nilsson och Gabriella Fägerlind deltar. 

Kort föredrag om ”Mångfald – effekter på företag och i arbetsgrupper” medverkan på UUA:s forskarkonferens. (Ca 9 minuter från 2022)

Motverka och förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen – sammandrag av seminarium på Partsrådet. (12 minuter från 2018)

”Mångfald och inkluderande arbetsplats” – begrepp, varför, översikt mångfaldsarbete och inkluderande beteenden för att skapa en inkluderande kultur. (9,5 minuter från 2017)

Kort presentationsfilm (2,5 minuter)