ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Övningar

När vi genomför seminarier och utbildningar använder vi olika övningar och vi tar också fram ”verktygslådor” med olika diskussionsövningar till kunder. Verktygslådorna är oftast digitala och ligger på kundens intranät, men vi har också levererat fysiska verktygslådor med övningar.

Vi har under årens lopp samlat på oss många övningar att använda i jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Här kan du testa tre av våra övningar.

1. Det komplexa problemet på det lilla industriföretaget

Det här är en övning som ger diskussioner kring och kan synliggöra våra föreställningar när det gäller kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning och yrke.

Här finns en instruktion till dig som håller i övningen.

Här är övningen.

2. All that we share

Det här är en övning som inleds med ett tankeväckande filmklipp som deltagarna sedan får diskutera kring.

Gör så här:

  • Visa filmklippet “All that we share” som TV2 Danmark gjort. Du hittar klippet här https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
  • Be deltagarna diskutera och reflektera kring filmklippet i mindre grupper. 
  • Följ upp gruppernas diskussioner i storgrupp.

3. Diskussionskort om jämställdhet, mångfald och inkluderande arbetsplats

Diskussionskortleken #hurärdethososs. Kortleken innehåller 25 diskussionskort om jämställdhet och mångfald, med fokus på er arbetsplats. (Kortleken finns också på engelska, tyska, spanska, finska och polska, de kortlekarna har 24 diskussionskort.) Diskussionskorten tar upp fakta/information och ställer frågor så att ni kan diskutera ”hur är det hos oss?”. Kortleken finns i fysiska och digital version.

Kortleken för att diskutera i er arbetsgrupp och utveckla ert arbete med jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur. Varje kort inleds med ett påstående som ni reflekterar kring. Därefter läser ni texten på kortet. Slutligen diskuterar ni de avslutande frågorna på korten, som är kopplade till er arbetsplats – ”hur är det hos oss?”. Fokusera på arbetslivet i era diskussioner så att de konkret kan leda till att ni reflekterar kring och utvecklar er arbetsplats. Lägg inte tid på utsvävningar om egna eller andras erfarenheter i privatlivet.

Du kan testa fem diskussionskort gratis här och läs mer om kortleken på www.hurardethososs.se